Verslumo ir ekonominio raštingumo mokymai Ignalinoje

PRADŽIA JAU NUO 2016 M. SPALIO 24 D.

Programa skirta moterims, kurios nori įgyti žinių bei įgūdžių, padėsiančių pasitikėti savimi, įveikti psichologines baimes pradedant ir vystant verslą bei tobulinti profesines žinias, siekiant išlikti konkurencingoms darbo rinkoje.

Baigus 84 valandų neformaliojo švietimo programą, dalyvės gebės ne tik savarankiškai pradėti ir vystyti smulkųjį verslą, bet ir įgis kompetencijas, padėsiančias greičiau prisitaikyti prie darbo rinko pokyčių.Programa apims:

psichologinio pasiruošimo, verslo organizavimo ir valdymo, finansinio raštingumo, teisines žinias, asmeninių kompetencijų ugdymą, visas elgesio formas, kurias reikia puikiai išmanyti norint efektyviai ir konstruktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, prireikus spręsti konfliktines situacijas ir priimti strateginius sprendimus.


Programą įgyvendina:

nuo 2009 metų versumo mokymus organizuojanti viešoji įstaiga Naujos kartos moterų iniciatyvos ir jos suburtas ekspertų ir aktyvių moterų centras MOMA, turintis kompetentingą personalą, vykdantis motyvacinius bei edukacinius užsiėmimus pradedantiems verslą, bei konsultuojantis socialinio verslo klausimais.


Programa finansuojama:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą. Baigus programą, dalyviai gaus mokymų baigimo pažymėjimus.

Norinčios dalyvauti programoje registruojasi adresu moma@nkmi.lt. Mokymų medžiaga ir papildoma informacija bus atsiųsta užsiregistravusioms dalyvėms.
Registracijos forma  


Mūsų lektoriai

Olegas Kovrikovas
Olegas Kovrikovas
Svajonė Niaurienė
Svajonė Niaurienė
Paulius Paulionis
Paulius Paulionis

 
Julija Mažuolienė
Julija Mažuolienė
Algirdas Davidavičius
Algirdas Davidavičius

Verslumo ir ekonominio raštingumo mokymų programos grafikas

2016 m. spalio 24/26 d., 9:00-18:00 val. Psichologinis pasiruošimas verslui.
2016 m. spalio 27 d. 9:00-18:00 val. Verslo komunikacija ir ryšių valdymas, rinkodaros pagrindai, sėkmingi pardavimai internetu 
2016 m. lapkričio 3-4 d. 10:00-15:00 val. Verslo teisiniai aspektai, sutarčių sudarymas, civilinė verslininkų atsakomybė, įmonių steigimas, verslo plano rengimo sesija
2016 m. lapkričio 8 d. 9:00-18:00 val. Organizacijų valdymo pagrindai, organizacinės aplinkos kūrimas, strateginis planavimas
2016 m. lapkričio 10 d. 9:00-18:00 val. Organizacijų valdymo pagrindai, socialinis verslas, verslo organizacijų struktūros
2016 m. lapkričio 11 d. 9:00-18:00 val. Verslo finansavimo galimybės ir finansų valdymas, finansavimo paieška, verslo angelai ir fondai, taupymas ir investavimas
2016 m. lapkričio 16 d. 9:00-18:00 val.Verslo finansavimo galimybės Lietuvoje ir Europoje, verslo plano rengimas, biudžeto planavimas, Socialinio verslo finansavimas, verslo kreditai, subsidijos
2016 m. lapkričio 18 d. 9:00-18:00 val.Verslumo įgūdžių lavinimas, ssmeninio ir profesinio laiko planavimas bei valdymas,Verslo plano rengimas: rinkos analizė, konsultacijos
2016 m. lapkričio 24 d. 9:00-18:00 val.  Verslumo įgūdžių lavinimas, antrepreneriškas marketingas, komandinio darbo įgūdžių lavinimas, verslo planų pristatymas, pažymėjimų įteikimas.

Grafikas Word formatu


Mokymų aprašymas

Psichologinis pasiruošimas verslui, 16 val.

Mokymų dalis apima bendravimo psichologiją, žmonių tarpusavio suvokimą, komunikaciją, derybų meną, psichologinių verslo baimių pažinimą ir įveikimą, verslo pradžios kliūčių numatymą, verslo idėjų generavimo prielaidas, motyvaciją ir pasitikėjimo savimi treniruotes.
Dalis paskaitų vyks mažesnėse grupėse iki 15 žmonių, dalyviai grupėse ir individualiai spręs užduotis, nagrinės pateiktas situacijas. Kiekvienas dalyvis pagal poreikį bus individualiai konsultuojamas, siekiant pagerinti asmens psichologinę būklę, padėti įveikti socialinius barjerus ir tobulėti kaip asmenybė.

II. Verslumo įgūdžių lavinimas: 24 val.

Mokymuose bus pristatyti smulkiojo verslo organizavimo pagrindai, atskleidžiama verslumo svarba šiuolaikinėje aplinkoje, jo esmė ir nauda besimokančiai visuomenei. Vadybinių gebėjimų mokymai apims lyderystės ir vadovavimo gebėjimų ugdymą, marketingo ir rinkodaros pagrindus, laiko ir finansų planavimą bei praktinius užsiėmimus. Verslumo sesijose dalyvės rengs verslo planą pasirinktai veiklai, dirbs grupėse ir individualiai.

III. Verslo teisiniai aspektai, 12 val.

Teisinių verslo žinių sesija apims verslo organizavimo formas, įmonių steigimo teisinius aspektus, mokestines prievoles, vertybinių popierių įsigijimą ir valdymą, sutarčių ir sandorių sudarymą, bus nagrinėjama civilinė verslininkų atsakomybė, darbo teisės aktualūs klausimai. Taip pat nagrinėsime veiklos nutraukimo būdus, bankroto iškelimo, restruktūrizacijos bei atskaitomybės aspektus. Sesiją sudaro teorinės paskaitos bei praktinis darbas grupėse.

IV. Organizacijos valdymo pagrindai, 16 val.

Organizacijų valdymo sesijoje bus suteiktos bazinės žinios apie organizacijų struktūrą, aplinkos analizę, valdymą. Sesija apima verslo struktūrų parinkimą, žmogiškųjų ir meterialiųjų išteklių planavimą, darbo organizavimo modelių nagrinėjimą, socialinių aspektų integravimą į verslo strategiją. Sesijoje bus dėstomos teorinės paskaitos bei vyks praktiniai užsiėmimai grupei.

V. Verslo finansavimo galimybės ir finansų valdymas, 16 val.

Sesija apima investavimo ir finansų valdymo pagrindus, geruosius investavimo pavyzdžius, pasyvių pajamų generavimo modelius. Dalyvėms taip pat bus pristatomos verslo finansavimo galimybės, investicinių fondų naujienos, struktūrinių investicijų finansavimo galimybės, verslo kreditų rizikos valdymas, verslo paskolų grąžinimas bei investicinių verslo projektų rengimo aktualijos. Dalyvės išklausys teorinę dalį, dirbs grupėse ir individualiai rengiant investicinius planus, planuojant pelną/nuostolį.