Verslumo ir ekonominio raštingumo mokymai Alytuje

Pradžia jau nuo 2016 m. rugsėjo 22 d.!

Programa skirta moterims, kurios nori įgyti žinių bei įgūdžių, padėsiančių pasitikėti savimi, įveikti psichologines baimes pradedant ir vystant verslą bei tobulinti profesines žinias, siekiant išlikti konkurencingoms darbo rinkoje. 

Baigus 84 valandų neformaliojo švietimo programą, dalyvės gebės ne tik savarankiškai pradėti ir vystyti smulkųjį verslą, bet ir įgis kompetencijas, padėsiančias greičiau prisitaikyti prie darbo rinko pokyčių.

Pograma apims psichologinio pasiruošimo, verslo organizavimo ir valdymo, finansinio raštingumo, teisines žinias, asmeninių kompetencijų ugdymą, visas elgesio formas, kurias reikia puikiai išmanyti norint efektyviai ir konstruktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, prireikus spręsti konfliktines situacijas ir priimti strateginius sprendimus. 


Programą įgyvendina:

nuo 2009 metų versumo mokymus organizuojanti viešoji įstaiga Naujos kartos moterų iniciatyvos ir jos suburtas ekspertų ir aktyvių moterų centras MOMA, turintis kompetentingą personalą, vykdantis motyvacinius bei edukacinius užsiėmimus pradedantiems verslą, bei konsultuojantis socialinio verslo klausimais.

Programa finansuojama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą. Baigus programą, dalyviai gaus mokymų baigimo pažymėjimus.


Prašome registruotis iki rugsėjo 21 d. el. paštu moma@nkmi.lt

Arba užpildant registracijos formą internetu. Detali programa bei informacija dėl mokymų vietos bus atsiųsta užsiregistravusioms dalyvėms.

 Verslumo ir ekonominio raštingumo mokymų programos grafikas

2016 m. rugsėjo 20 d. 14:00-17:00 val. Kviečiame dalyvauti Verslo konsultantų renginyje "Profesionalų konsultacijos tavo verslo plėtrai" Profesinio mokymo rengimo centre. Reikalinga registracija

2016 m. rugsėjo 22-23 d., 9:00-18:00 val. Psichologinis pasiruošimas verslui, VšĮ "Spiečius" patalpose.
2016 m. rugsėjo 29 d. 9:00-18:00 Finansavimo paieška ir planavimas, verslo angelai, fondai, kreditai ir subsidijos, antrepreneriškas marketingas, komandinio darbo įgūdžių tobulinimas
2016 m. rugsėjo 29 d. 17:00-21:00 val. Kviečiame dalyvauti renginyje „Versli moteris", daugiau informacijos VšĮ Versli Lietuva tinklapyje
2016 m. rugsėjo 30 d., 9:00-18:00val. Organizacijos valdymo pagrindai, organizacijų struktūros ir darbo organizavimo modeliai, darbuotojų atranka ir motyvacijos modeliai, socialinis verslas ir socialiai atsakingos įmonės
2016 m. spalio 4 d. 9:00-18:00 val. Verslo finansavimo galimybės ir finansų valdymas, taupymas, investavimas, verslo kreditai
2016 m. spalio 6-7 d.9:00 -18:00 val. Verslo teisiniai aspektai, verslo organizavimo formos, darbo teisė, įmonių steigimas
2016 m. spalio 18 d. 9:00 -18:00 val. Organizacijos valdymo pagrindai, aplinkos kūrimas, strateginis planavimas, lyderystė ir vadovavimas.
2016 m. spalio 20 d. 9:00 -18:00 val. Verslumo įgūdžių lavinimas, komandinio darbo pagrindai, asmeninio ir profesinio laiko planavimas, verslo plano rengimas: rinkos analizė
2016 m. spalio 21 d. 11:00-15:00 val. Verslo finansavimo galimybės Lietuvoje ir Europoje, verslo plano biudžeto sudarymas, verslo planų pristatymas, pažymėjimų įteikimas

 

 


MOKYMŲ TEMŲ APRAŠYMAS

Psichologinis pasiruošimas verslui, 16 val.

Mokymų dalis apima bendravimo psichologiją, žmonių tarpusavio suvokimą, komunikaciją, derybų meną, psichologinių verslo baimių pažinimą ir įveikimą, verslo pradžios kliūčių numatymą, verslo idėjų generavimo prielaidas, motyvaciją ir pasitikėjimo savimi treniruotes.
Dalis paskaitų vyks mažesnėse grupėse iki 15 žmonių, dalyviai grupėse ir individualiai spręs užduotis, nagrinės pateiktas situacijas. Kiekvienas dalyvis pagal poreikį bus individualiai konsultuojamas, siekiant pagerinti asmens psichologinę būklę, padėti įveikti socialinius barjerus ir tobulėti kaip asmenybė.


II. Verslumo įgūdžių lavinimas: 24 val.

Mokymuose bus pristatyti smulkiojo verslo organizavimo pagrindai, atskleidžiama verslumo svarba šiuolaikinėje aplinkoje, jo esmė ir nauda besimokančiai visuomenei. Vadybinių gebėjimų mokymai apims lyderystės ir vadovavimo gebėjimų ugdymą, marketingo ir rinkodaros pagrindus, laiko ir finansų planavimą bei praktinius užsiėmimus. Verslumo sesijose dalyvės rengs verslo planą pasirinktai veiklai, dirbs grupėse ir individualiai.


III. Verslo teisiniai aspektai, 12 val.

Teisinių verslo žinių sesija apims verslo organizavimo formas, įmonių steigimo teisinius aspektus, mokestines prievoles, vertybinių popierių įsigijimą ir valdymą, sutarčių ir sandorių sudarymą, bus nagrinėjama civilinė verslininkų atsakomybė, darbo teisės aktualūs klausimai. Taip pat nagrinėsime veiklos nutraukimo būdus, bankroto iškelimo, restruktūrizacijos bei atskaitomybės aspektus. Sesiją sudaro teorinės paskaitos bei praktinis darbas grupėse.


IV. Organizacijos valdymo pagrindai, 16 val.

Organizacijų valdymo sesijoje bus suteiktos bazinės žinios apie organizacijų struktūrą, aplinkos analizę, valdymą. Sesija apima verslo struktūrų parinkimą, žmogiškųjų ir meterialiųjų išteklių planavimą, darbo organizavimo modelių nagrinėjimą, socialinių aspektų integravimą į verslo strategiją. Sesijoje bus dėstomos teorinės paskaitos bei vyks praktiniai užsiėmimai grupei.


V. Verslo finansavimo galimybės ir finansų valdymas, 16 val.

Sesija apima investavimo ir finansų valdymo pagrindus, geruosius investavimo pavyzdžius, pasyvių pajamų generavimo modelius. Dalyvėms taip pat bus pristatomos verslo finansavimo galimybės, investicinių fondų naujienos, struktūrinių investicijų finansavimo galimybės, verslo kreditų rizikos valdymas, verslo paskolų grąžinimas bei investicinių verslo projektų rengimo aktualijos. Dalyvės išklausys teorinę dalį, dirbs grupėse ir individualiai rengiant investicinius planus, planuojant pelną/nuostolį.