Kas yra MOMA?

MOMA  - tai mobili ekspertų ir savanorių komanda, kuri padeda moterims iš įvairių Lietuvos kampelių atrasti pasitikėjimą (profesinį ir asmeninį) savimi, finansinę nepriklausimybę, padeda įsidarbinti, pradėti nuosavą veiklą, skatina dialogą tarp esamų bei būsimų darbuotojų (mamų) ir darbdavių, teikia konsultacijas, informuoja apie darbo ir mokymosi galimybes, organizuoja švietėjiškus renginius, darbo muges.

MOMA komanda susiformavo dviejų metų projekto metu ir palaipsniui užaugo iki kvalifikuotų ekspertų centro.  


MOMA: Mobilios mamos - naujos kartos darbuotojos

Projekto trukmė: 2009 kovas - 2011 kovas

Projektu siekiama sukurti informacinį savitarpio pagalbos centrą „MOMA", kuris skatintų ilgesnį laiką nedirbančių moterų aktyvumą, verslumą, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, įsidarbinimą. Projekto metu Lietuvos regionuose kuriamos moterų savitarpio pagalbos grupės (mamų klubai), kuriose mamos užmezga ryšį ir palaiko viena kitą. Tokioms grupėms teikiamos teisinės, psichologinės, vaikų ugdymo, verslumo konsultacijos bei pagalba pasirenkant darbo ar mokslo sritį, tobulinant kvalifikaciją, sprendžiant šeimos ir darbo derinimo klausimus.Projekto tikslai

-padėti moterims, po ilgesnės pertraukos grįžtančioms į darbo rinką, įsidarbinti;
-informuoti apie galimybes dirbti taikant lanksčias darbo formas;
-inicijuoti mamų savitarpio pagalbos grupių (mamų klubų) kūrimąsi, aktyviai veikti kartu su kitomis mamomis bei palaikyti klubų veiklą, teikiant konsultacijas, seminarus, paskaitas nedirbančioms mamoms jų pačių pasirinktomis temomis;
-paskatinti darbdavius keisti požiūrį į esamas ir busimas darbuotojas, auginančias vaikus, bei sudaryti joms galimybę dirbti lanksčiai.
-paskatinti dialogą tarp darbdavių ir darbuotojų, ieškant geriausio sprendimo moterų užimtumo srityje.


MOMA centras - tai mobilus ekspertų ir savanorių centras, kuris keliauja po Lietuvą, padeda moterims, auginančioms vaikus, įsidarbinti, skatina dialogą tarp esamų bei būsimų darbuotojų (mamų) ir darbdavių, teikia konsultacijas, informuoja apie darbo ir mokymosi galimybes, organizuoja švietėjiškus renginius, darbo muges. MOMA centras veikia šiuose regionuose: Mažeikių, Akmenės, Kelmės, Telšių, Joniškio, Šiaulių, Ignalinos, Visagino, Utenos, Tauragės, Jurbarko, Druskininkų, Alytaus, Lazdijų, Jonavos, Marijampolės, Kaino ir kituose.


Projektas finansuojamas:

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką" lėšomis. (projekto Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-042)